A pálos rend építészeti emlékei

Az oldalról

A pálos rend 13. századi megalapítása után sorra épültek a kisebb remetekolostorok Magyarországon és külföldön is. A 14. és a 15. század a pálosok életében a megerősödés és virágzás kora, ebben az időben, hazánkban már 64, míg Erdélyben 3, Szlavóniában, Dalmáciában és Isztriában 8 kolostoruk volt. Később Lengyelországban, Németországban, az USA-ban, Olaszországban, Ausztriában, Szlovákiában, Horvátországban, Ukrajnában, Dél-Afrikában, Belgiumban, Fehéroroszországban, Csehországban és Kamerunban is létesültek pálos rendházak. Gyöngyösi Gergely, a rend történetírója a mohácsi vészig terjedő időszakban kb. 100 kolostort említ, a török kiűzése után ebből mindössze már csak 12 kolostora működött a pálos rendnek a középkori Magyarországon. Jelenleg csupán néhány templom áll még hazánkban középkori alapokon, a hajdani pálos rendházak romokban állnak, vagy épp a földdel váltak egyenlővé.

A pálos rend építészetének legnagyobb kutatója kétségkívül Guzsik Tamás volt, aki 1979-től tizenöt publikációt adott ki a pálosokkal kapcsolatban. Valószínű élete utolsó hónapjaiban állította össze a pálos rend építészetének értékelését és összefoglalását, A pálos rend építészete a középkori Magyarországon című könyvet, amely több évtizedes kutatómunka eredménye. Guzsik jelentős munkája, a fennmaradt középkori oklevelek, Gyöngyösi Gergely 1520 körül született rendtörténeti írása, valamint 19. századi kutatók, így Ádám Iván és Rómer Flóris munkássága lévén megannyi információval rendelkezünk manapság, hogy majdnem teljes képet kapjunk a rend történetére, történelemben való jelentőségére, építészetük sajátosságaira vonatkozóan. Ehhez járulnak hozzá a kor szakemberei, történészek, régészek, akik a legújabb kutatásokkal cáfolják vagy bizonyítják a középkorból fennmaradt források hiteles voltát.

A pálos rend építészeti emlékei weboldal azért született meg, hogy ezeket a hiteles információkat az olvasóközönség, az érdeklődők elé tárja. A pálos rend építészetének különlegességeit és sajátosságait, a pálosok életéből vett érdekes eseményekkel egyetemben megismertesse azokkal, akiket érdekel Magyarország történelme, a középkori építészet és élet, a gótika, a pálos rend története és múltja. Annak érdekében, hogy a jelen kor embere viszonylag teljes képet kapjon arról, mi is történt egykor egy-egy pálos rendház falai között, kik fordultak meg termeiben, és milyen jelentőséggel bírt egy-egy esemény az adott korban, a pálosok múltjának minden darabja fontos összetevő. Így a régészeti feltárások, kutatások eredményeinek közlése is fontos szerepet kapott a weboldalon, hiszen nélkülözhetetlen információkat tesznek hozzá a rendtörténet és a magyar történelem folyamatos pontosításához.

Magyarország pálos építészeti emlékei négy tájegységre bontva találhatók meg, de helyet kapott a külföldi kolostorok bemutatása is, amelyek a menüből érhetők el. Budapest és környéke látnivalói közül említést érdemel a barokk belvárosi Egyetemi templom, a ma is pálosok kezelésében lévő Sziklatemplom, és márianosztrai templom, de nagyszerű túra lehet a klastrompusztai vagy budaszentlőrinci rom is. Az észak-magyarországi pálos emlékek közül kiemelkedik Gönc és Martonyi templom- és kolostorromja, ahogy a Dunántúlon Salföld, Nagyvázsony, vagy a tálodi pálos rom.

A felsorolások és bejegyzések olyan pálos templomokra is kiterjednek, amelyek ma már nem láthatóak, mert elpusztultak, és semmi nem maradt belőlük, csupán az oklevelek, régi iratok tanúskodnak létezésükről. Az alábbi oldalak Magyarország összes pálosok által épített vagy más rendektől átvett, és használt templomát bemutatják. A még álló templomok és romok helyei minden leírás végén térképen lettek feltüntetve annak érdekében, hogy bárki megtalálja azokat.

A weboldalhoz mindenkinek jó böngészést kívánok!

Galuska Tünde
szerkesztő

Információk

Elérhetőség, érdekességek és friss információk

Hírek, események, érdekességek

Érdekességek – A pálosok sörfőzdéje és a “dohányipar”

Érdekességek – A pálosok sörfőzdéje és a “dohányipar”

Érdekes cím, érdekes történet. Nemrég kérdezte meg egyik kedves ismerősöm, hogy nem tudok-e véletlenül pálos sörről. Hát akkor még nem hallottam, kizárólag pálos borról. Hiszen tudva levő, hogy szinte a rend alapításától, vagyis az 1250 körüli időktől fogva a megannyi szőlőbirtokkal rendelkező pálos rend szőlőtermesztéssel, borkészítéssel is foglalkozott. Nem csak az oklevelek írott forrásai utalnak a szőlőkkel beültetett területek adományozásáról, hanem a régészeti feltárások kutatásai […]

Az oldalra...
A visegrádi hősök

A visegrádi hősök

A visegrádi hősök Írta: Tarczai György Az esztergomi országúton már szörnyű a torlódás. A rengeteg szekér, kocsi, cséza egymásba gabalyodva megakad. Sem előre, sem hátra nem mozdulhat egy se. Pokoli lárma, ádáz káromkodás, jajszó és sírás kavarog a levegőben és rettenetes por. Halálos rémület szállja meg a menekülőket. A török már Buda alá ért. Az emberek eszüket vesztve rontanak egymásnak, verekednek össze. Mindhiába ! Nem […]

Az oldalra...
Vár állott, most kolostor és kőhalom…

Vár állott, most kolostor és kőhalom…

Bizonyos, hogy mindenki találkozott már egy – csupán írott forrásokból ismert – ma már nem létező, középkori épület (templom, vár) leírása kapcsán azzal a mondattal: “az épületből ma már semmit sem láthatunk, köveit a település lakossága elhordta a házak építéséhez, az új falu felépítéséhez.” Mindnyájan felháborítónak tarthatjuk a lakosság akkori cselekedetét, azt, hogy nem értékelték a középkori templom vagy épp vár jelentőségét, és házaikba építették […]

Az oldalra...

Pálos kolostorok Magyaroszágon