Az “újgazdag” zsoldosvezér alapítása – Sopronkertes (Baumgarten) Szent Kereszt kolostor

Sopronhoz közeli faluban egy „újgazdag” zsoldosvezér, Baumkircher katonatársa, Ulrich von Grafeneck alapított pálos kolostort. Grafeneck 1415–1420 között születhetett, sváb kisnemesi családban. Baumkircherhez hasonlóan ifjúkorában Habsburg Frigyes udvarába került, és urának 1446. évi nyugat-magyarországi hadjárata után 1447-ben adományként megkapta Baumgarten kis uradalmát, amely a névadó

“A jó halál testvérei” – A francia pálosok

Franciaországban csak nagyon rövid ideig működtek pálosok. Itt Callier Vilmos adott nekik regulát. A ruhájukon viselt halálfejes jelvény miatt “a jó halál testvéreinek” nevezték őket. A francia pálosok eltértek magyar társaiktól. Ezek durva fehér kámzsájuk felett fekete vállvetőt használtak, elöl fehér posztóból kivarrt halálfejjel. Csuklyájuk

Zlatkagora

A zlatkagorai Szent Péter kolostor – Petrova Gora hegység, Horvátország

Zlatkagorán (vagy Szlat, Édeskút, Zágráb vármegye, zágrábi egyházmegye, ma Slavsko Polje Petrova Gora hegységben Vojnic és Perna között, Horvátország) Gerdas atya alapított pálos kolostort 1304-ben. A kolostor Róbert Károly uralkodása idején kezdett anyagilag erősebben gyarapodni. 1328-ban megvette ugyanis a kolostor a Zlath nemzetség tagjaitól

A település, melyet a pálosokról neveztek el – Zágráb-Remete, Horvátország

Boldogságos Szűz Mária kegytemplom és búcsújáróhely A horvát-szlavón tartomány a magyar tartomány elsőszülöttje. A 13. században három monostor alapjait rakták le itt a pálosokért rajongó horvát főurak és főpapok: a remeteiét 1240-ben, a dubicaiét 1244-ben és a garicsiét (Garigh) 1272-ben. Értelemszerűen – mivel a

Pálos központból tüdőszanatórium – Felsőelefánt

A felvidék egyik legimpozánsabb történelmi épülete a Szlovákiában található felsőelefánti Edelsheim-Gyulai-kastély, amelyben hatvan évig működött tüdő-szanatórium. Az épület hét éve üresen áll és egyhamar nem is lesz benne semmi. Tulajdonosa, a nyitra-zobori légúti- és tüdőbetegségeket gyógyító Szent Szórád Kórház nem használja, de el sem

Crikvenica

Pálos kolostorból luxushotel – Crikvenica, Horvátország

Crikvenica (magyarul Cirkvenica) város Horvátországban Tengermellék-Hegyvidék megyében. Fiumétól 31 km-re délkeletre a Krk szigetet a horvát tengerpattól elválasztó Vinodoli-csatorna partján fekszik. A Dubračina torkolatának bal oldalán kis templomocska épült Szűz Mária tiszteletére. Mellette 1412-ben IV. Frangepán Miklós nagy kolostort építtetett, amit a pálosoknak adományozott. A kolostor felépítése jelenti a tulajdonképpeni mai értelemben vett Cirkvenica történetének

Kolostoralapítók – Cillei Hermann, Cilli grófja, horvát-szlavón bán

Cillei Hermann (1360 körül – Pozsony, 1435. október 13.): 1406-08 és 1423-35 között horvát és szlavón bán. Cillei Hermann és Tvartko bosnyák király nővérének, Katalinnak fia, a stíriai Saneck vár ura, Cilli grófja. Unokatestvére, Cillei Vilmos halála (1395) után a Cillei ház feje. Magyarországon első alkalommal a nikápolyi

514 éve hunyt el Corvin János, sírhelye a lepoglavai pálos kolostor

Corvin vagy Korvin János (Buda, 1473. április 2. – Krapina, 1504. október 12.) magyar trónkövetelő, horvát-szlavón bán, Hunyadi Mátyás király házasságon kívül született, de törvényesített fia, Hunyadi János unokája. 1495-1499 között a bosnyák király, szlavón herceg, bán címet viselte. 1501-ben sikerült felmentenie a törökök által ostromlott Jajcát. 1491 után Corvin János újíttatta fel, és az állandó török veszély miatt erődtemplommá alakíttatta a lepoglavai pálos kolostort, ott is választott magának

Pavlin Kloštar (Streza)

Horvátország egyik leggazdagabb pálos kolostora: a strezai kolostor – Pavlin Kloštar, Horvátország

Pavlin Kloštar falu Horvátországban Belovár-Bilogora megyében, közigazgatásilag Kapelához tartozik. A település arról a pálos kolostorról kapta a nevét, mely a falutól északnyugatra fekvő csendes patakvölgyben már a középkorban virágzott. A Streza nevű birtokot, amelyen a kolostor felépült, 1366-ban I. Lajos királyoklevelében említik először, melyben Péter zágrábi főesperesnek és András nevű testvérének „Ztreza” és „Pluchina” birtokokat adományozza cserébe azért