A csodatévő Fekete Madonna kép legendája

A 14. században terjedt el a pálos rend Lengyelországban is, ahol Nagy Lajos király rokona, Opuliai László herceg alapította az első pálos kolostort Czenstochowában, 1382-ben. Eggerer András (+1672), bécsújhelyi pálos szerzetes, rendi történetíró tollából maradt fenn egy szép legenda, amely a csodatévő Fekete Madonna

Remete Szent Pál ünnepe – január 15.

Remete Szent Pál, Thébai Szent Pál vagy Anakhoréta Szent Pál (ógörögül: Παῦλος ὁ Θηβαῖος Paulosz ho Thébaiosz, latinul: Paulus Eremita, koptul Ⲁⲃⲃⲁ Ⲡⲁⲩⲗⲉ), (227/228 – 341. január 15.) az első ismert nevű keresztény remete, a sivatagi atyák egyike. Remete Szent Pál volt a pálos rend névadója, akit a pálosok szellemi ősként, példaképeként tisztelnek. Ünnepét a rend tagjai január 15-én