A Magyar Pálos Rend címere

A pálosok címere ovális pajzs kék mezejében, zöld talajon álló természetes színű pálmafa, melyhez két oldalról egy-egy természetes színű, sörényes hímoroszlán ágaskodva támaszkodik. A fa tetején nyitott szárnyú, fekete holló, csőrében egy darab kenyér. A címer elemei Remete Szent Pál életrajzából valók, amit Szent Jeromos írt. A címer elemeinek elrendezése az évszázadok folyamán változott. A pálosok jelmondata: „Duplicavit annonam” (‘megkettőzte a járandóságot’ utalás arra, hogy a Remete Szent Pált kenyérrel tápláló holló kétszeres adag kenyeret hozott, mert a vendég Remete Szent Antal is ott volt).

A pálos címer ma használt variációja (Forrás: Forrás és fotó: Pálosaink, a fehér barátok, kiállítási katalógus)

A rendi címeren Remete Szent Pál mellett egy pálmafa, két oroszlán és egy holló, csőrében kenyérrel látható. E jellemző jegyek a Szent Jeromos által írt Remete Szent Pál-életrajzból származnak. A pálmafa árnyékot nyújtott, háncsából pedig durva remeteruhát készítettek, a holló pedig mindennap kenyérrel táplálta a szentet.

Amikor Remete Szent Antal rátalált Pálra, akkor a holló kétszer annyi kenyeret hozott nekik a csőrében. A két oroszlán pedig a sírgödröt ásta ki, amikor Antal eltemette Pált. A címer alkotóelemei nemcsak a pálos templomokban és kolostorokban lévő képeken és szobrokon, hanem a pálos kiadványok címoldalain is megtalálhatók.

Íme a pálosok éjszakai zsolozsmájából (matutinum) vett két részlet: Antifóna „Ételt és a ruhát a pálmafa adta, az égő szomja tüzét meg a hűs forrás oltotta vizével.”

 

Responzórium

A pálos címer a vértesacsai katolikus templom homlokzatán (fotó: Legeza László)

„Közben a holló jő, száraz kenyeret tesz le eléjük,
s Pál megszólal: Nézd csak, ebédünk küldi az Isten,
így táplálja az Úr szolgáit, akik bizakodnak.
Fél kenyeret küldött nekem eddig mindig ebédre’’

 

Verzus „Most meg a kétszeresét elküldte, mivel te is itt vagy.”

 

Forrás: Pálosaink, a fehér barátok, kiállítási katalógus

Borítókép: Pálos címer a częstochowai pálos kolostor egyik üvegablakán (Jasna Góra Kolostora, Częstochowa, fotó: Török Máté)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.