Pálosok hagyatéka 6. – Gyöngyösi Gergely: Vitae fratrum

Pálosok hagyatéka 6.

Gyöngyösi Gergely: Vitae fratrum

Gyöngyösi Gergely (Gyöngyös, 1472–1531. december 2. előtt), pálos generális perjel (1520–1522) legismertebb munkája, amelyben rendjének múltját dolgozta fel és állította tanulságul rendtársai elé. Művét, latin címe kezdete után lerövidítve Vitae fratrumnak szokás nevezni.

Krakkói egyetemi tanulmányok (1493–1495) után léphetett be a rendbe, novíciusmestere Szombathelyi Tamás volt a budaszentlőrinci főkolostorban. Több helyen volt rendi hitszónok (praedicator ordinis), majd a generális perjel titkára (socius). Tehetsége elismerését jelentette, hogy 1513 és 1520 között Rómában a Santo Stefano Rotondo melletti pálos kolostor perjele lett, itt komoly rendi irodalmi tevékenységet fejtett ki.

Gyöngyösi Gergely ábrázolása

Gyöngyösi Gergely (Gyöngyös, 1472–1531. december 2. előtt), pálos generális perjel (1520–1522) legismertebb munkája, amelyben rendjének múltját dolgozta fel és állította tanulságul rendtársai elé. Művét, latin címe kezdete után lerövidítve Vitae fratrumnak szokás nevezni.

Rómában megjelent művei elsősorban a rendi vezetők munkáját voltak hivatottak segíteni: bemutatják a rendi tisztségviselőket és pontosan leírják feladataikat (Epitoma és Directorium). Hazatérte után 1520 Pünkösdjén megválasztották rendje legfőbb vezetőjének. Hivataláról 1522-ben egyre súlyosbodó köszvénye miatt lemondott. Ezután az elődei által megkezdett rendtörténeti kutatásokat folytatta, az összegyűjtött anyag rendszerezésével elkezdte a Vitae fratrum irodalmi formába öntését.

A Vitae fratrumban a remeteélet magyarországi kezdeteitől elindulva mutatja be a generális perjelek tevékenysége mentén a pálosok történetét, lehetőleg hivatkozva forrásaira. A történeti események mellett betekintést nyújt rendje korabeli szellemi életébe, és sok, azóta elveszett, latin és magyar nyelvű, pálos szerzőségű írásról tesz említést. Korai halála miatt Gyöngyösi csak 1496-ig tudta feldolgozni a rendtörténetet. Munkáját (többek között) Hadnagy Bálint folytatta. A Vitae fratrum írásához felhasználta a rendtartomány vizitációja során az egyes kolostorok fontos okleveleinek tartalmi kivonataiból összeállított, inventáriumnak nevezett gyűjteményét.

 

Forrás és fotó: 
Pálosaink, a fehér barátok, kiállítási katalógus
(Fotó: Gyöngyösi Gergely: A Remete Szent Pálról nevezett remete testvérek élete, címlap – Vitae fratrum heremitarum ordinis Sancti Pauli Primi heremitae (ELTE, Egyetemi Könyvtár, Budapest, Ab 151/c, f. 1)