Kolostoralapítók – Kinizsi Pál, “Vázsonykő” ura

  A magyar nép mondavilágában, hagyományaiban Toldi Miklós mellett Kinizsi Pál alakja jelenti a hősiesség, bátorság és nyers erő megszemélyesítését. Élete a népmesei hős sorsának valósággá vált példája: szegény jobbágyfiúból lett országos méltóság, vitéz katonából híres hadvezér. Pályafutásának minden mozzanatához fűződik mondai elem; így

Nagyvázsony

Hadvezérek temetkezőhelye, a „pálos kultúra kirepítő fészke” – Nagyvázsony, Szent Mihály kolostor

Magyarország egyik legkedveltebb helyén, a Balaton-felvidéken, a Bakony hegyeinek ölelésében, erdőtől övezett völgyben bújik meg a nagy múlttal rendelkező település: Nagyvázsony. A Veszprém megyei helység sokak előtt ismert híres váráról, Kinizsi Pál családi fészkéről, ám azt már kevesebben tudják, hogy a híres hadvezér az

Festői romok az Ábrahám-hegyen – A salföldi pálos kolostor

A salföldi vagy más nevén kőkúti pálos kolostor romjai Veszprém megyében, az Ábrahám-hegyen, a Balaton-felvidéken találhatók, a mai Salföld falu határában, a településtől délkeleti irányban, a temető mellett elhaladó földúton, majd a piros turistaúton kb. 2 km gyalogtúrával érhető el. Az erdőkkel övezett pálos

A település, melyet a pálosokról neveztek el – Zágráb-Remete, Horvátország

Boldogságos Szűz Mária kegytemplom és búcsújáróhely A horvát-szlavón tartomány a magyar tartomány elsőszülöttje. A 13. században három monostor alapjait rakták le itt a pálosokért rajongó horvát főurak és főpapok: a remeteiét 1240-ben, a dubicaiét 1244-ben és a garicsiét (Garigh) 1272-ben. Értelemszerűen – mivel a

Pálos központból tüdőszanatórium – Felsőelefánt

A felvidék egyik legimpozánsabb történelmi épülete a Szlovákiában található felsőelefánti Edelsheim-Gyulai-kastély, amelyben hatvan évig működött tüdő-szanatórium. Az épület hét éve üresen áll és egyhamar nem is lesz benne semmi. Tulajdonosa, a nyitra-zobori légúti- és tüdőbetegségeket gyógyító Szent Szórád Kórház nem használja, de el sem

Egy eltűnt kolostor nyomában – Szent Zsigmond pálos kolostor

Nemrég derült fény egy, a svájci Agaune kolostorának irattárában fennmaradt, 1414. június 30-ra keltezett oklevél 17. századi másolatára, amely Zsigmond király egy 1414. júniusában az agune-i Szent Móric kolostorban tett látogatásáról tudósít. Az oklevélre, amely Henri Macognin de la Pierre (1574-1649) agaune-i kanonok gyűjteményében,

Pálosok hagyatéka 10. – A balatonszemesi alapkő

Az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok története szervesen kötődik a Balaton térségéhez, számos kolostoruk volt egykoron a tó körül. Ezek közül az egyik legjelentősebb volt a Balatonszemes és Teleki között épült Mindszent kolostor, melynek viszonylag bő okleveles anyagából ismert, hogy “Tóthnak mondott Lökös

Vörösmárvány síremlék a kolostor kerengőfolyosóján – Fehéregyház – Boldogasszony kolostor

A figurális síremlék töredéke az óbudai egykori Viktória-téglagyár területén feküdt középkori kolostor (fehéregyházi pálosok?) kelet-nyugat irányú (kerengő-)folyosóján került elő 1884-ben, a Henszlmann Imre, Némethy Lajos, Tholt Titusz vezette ásatások során. A vörösmárvány lelet magassága 33 cm, szélessége 56 cm, hossza 84 cm, a 15. század harmadik negyedéből

Zsigmond király titkos kancellárjának nyughelye – Az újházi pálos kolostor

Létezik egy település Magyarországon, amelynek pálos kötődése mai napig jelen van a község címerében is. Az ekék és a szőlőfürt a mezőgazdaságot, a csákány és kalapács a bányászatot, míg a címer két szélén található pálmafa levél a pálos rend középkori jelenlétét szimbolizálja. Az ország