Pápa, Nagyboldogasszony templom

Az egyedülálló pálos fafaragások temploma

A pálosok 1638. júniusában érkeztek a városba, rögvest megkezdődött Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére szentelt első templomuk megépítése, amelyet 1638. november 14-én már fel is szenteltek. 1739-ben Acsády Ádám veszprémi püspök jelentős adománnyal járult a költségekhez. Munkájukat hamar megkezdték, dolgoztak, tanítottak, hitüket terjesztették. A katolikusság határozottan terjedni kezdett. Hamar megkezdték saját oktatási intézményük megszervezését is, amelybe 1660-ban már száznál is több diák járt. A rendház hamarosan perjeli rangra emelkedett.

A pápai volt pálos templom napjainkban

1761-ben Esterházy Ferenc támogatásával építették meg reprezentatív gimnáziumukat a templom bal oldalán. Ma gimnázium és szakközépiskola működik benne. A jobb oldalon álló rendházat 1716-ban Czuzy Zsigmond pálos szerzetes adományából bővítették kétszintesre, a későbbiek során átalakították, ma a Városháza intézményének ad otthont.

A templom ovális alaprajzú, homlokzati tornyos, barokk stílusban készült. Belső méretei: 36m hosszú, 17m széles. A kupola magassága 19 m, a toronyé pedig 25 m. A templom ellipszis alaprajza, központos elrendezése és kupolával fedett belseje emlékeztet a győri nagyobb karmelita templomra, melynek építésében Acsády püspöknek szintén nagy szerepe volt. Feltehető, hogy Pápán is a győri építész, a karmelita Witwer Athanáz dolgozott. A templom gazdagon faragott és aranyozott belső berendezése elsőrangú, rokokó stílusú. A főoltáron a czestochowai „fekete Mária” kegykép másolata látható. Jobb oldali mellékoltárok; 1. remete Szt. Pál halála; felül, Szent Ágoston egyháztanító ábrázolása. 2. Szent József, felül, Nepomuki Szt. János. Baloldalon; elől, Rózsafüzér Királynője, felül, Keresztelő Szt. János. 2. Szent Anna oltára. Felül Szent Skolasztika ábrázolása. A festmények szerzőjét nem ismerjük.

A szentélyben található díszes zsolozsmázó padok

A templomban találhatók még a következő festmények: Evangélium oltáron elől: feszület, olajkép, rokokó keretben. Kórus alatt Szent Borbála kép 1756-ból. Kórus alatt jobbról Nepomuki Szent János. Ez utóbbiak is rokokó keretben vannak. Nagyon szép az ugyan csak rokokó stílusban készült szószék. Gazdagon faragott 10-10 pad található a hajóban. Az első és hátsó padok domborművei remete Szent Pál életének egy-egy eseményét jelenítik meg. A szájhagyomány szerint a baloldali padsor 4 sarkán a királynő, jobboldali padsor 4 sarkán a király arcát mintázta meg a faragó mester, Tartirek Félix pálos szerzetes 1750 körül. A szentélyben található díszes zsolozsmázó padok, az orgona, a sekrestyeszekrény, bútorművességünk remekei. A jobboldali hátsó bejárati fülkében Szt. István, Imre és László oltára látható. Ugyan itt az un. „Szerecseny Krisztus” spanyol munka a XVII. századból. Valószínű, hogy a korábbi pálos templomból maradt meg. E templom eredetileg a pálosoké volt. II. József 1786-ban kiadott feloszlató rendelete távozásra kényszerítette őket. A pálosok emlékét őrzi a padok közti kriptazáró márványlapon, valamint a kóruson és a zsolozsmázó padokon található címerük. /pálmafa, két oroszlán, holló, csőrében kenyérrel/. 1806-ban a bencés rend kapta meg. Kriptájában nyugszik Acsády Ádám püspök.

Forrás:
templom.hu,
papa.veszpremiersekseg.hu

Fotók:
papa.hu
A pálos rend építészeti emlékei