Hangony, Szent Anna monostor

1368-ban Lázár, Domonkos és fiaik, hangonyi nemesek monostort alapítottak a pálos remetéknek Szent Anna tiszteletére Hangony határában Gömör megyében, az esztergomi egyházmegyében. A hangonyi nemesek javadalmazták a monostort, területét határokkal jelölték meg…

A pálos kolostor helyén álló emlékmű

A pálos szerzetesek az alapítás idejétől kezdve egészen 1454-ig számos adományt kaptak, melyek között malmok, telkek és Balázsfölde falu fele is a birtokukká lesz. 1408-ban Derencsei Péter özvegye, Klára asszony ezer forintot hagyott a monostor építésére. A kolostor már a 15. század végére elnéptelenedett, mert az 1460 utáni oklevelek nem említik. Korábbi okleveleit a Buda melletti Szentlőrinc kolostorban őrizték, ezért kerültek az 1522 körül összeírt Inventarium legutolsó helyére.

1567-ben a rend generális perjele és az ujhelyi vikárius az elhagyott monostor minden tartozékát eladták 200 magyar forintért. Helyét tégla- és kőtörmelék jelzi az Alsó-Hangonyból Felső-Hangony felé tartó útelágazástól mintegy 3 km-re nyugat-északnyugatra, a Birinyér völgyébe torkoló Barátvölgy jobb oldalán, a völgytorkolattól fölfelé mintegy 300 méterre, erdővel benőtt területen.

Köveiből épült 1776-ban a szentsimoni plébánia, és az 1800-as években házakat is építettek belőlük. Eddig még csak kisebb kutatásokat végeztek a romnál, de így is érdekes leletek kerültek a felszínre. A hangonyi templomban a kolostorban talált kőkeresztek, az ózdi múzeumban pedig a kolostor templomának faragott boltívtöredéke tekinthető meg. Ismert búcsújáróhely volt. 2008-ban emlékhelyet alakítottak ki az elpusztult hangonyi pálos kolostor helyén.

Forrás:
DAP I.
Dr. Lehoczky Alfréd: A hangonyi Pálos-rendi kolostor története 1368-1553

Fotó:
Farkas Gergely wikipedia.org