Amerikai Egyesült Államok

Távoli országokban, mint az Amerikai Egyesül Államok is, pálos építészetről nem beszélhetünk, ellenben a pálos atyák jelen vannak mai napig több városban is. A magyar alapítású szerzetesrend az 1250 körüli megalapítása óta türelemmel, hittel és állhatatossággal viselte a megpróbáltatásokat, melyek hazánk és a rend történelmét végigkísérték. A magyar nemzethez hasonlóan a Pálos Rendnek nemegyszer szinte a teljes megsemmisülés után kellett újjáindulnia. A magyar felvirágzás korszakát a török uralma semmisítette meg, majd később II. József törölte el a rendet. A lengyel kolostorok – mivel kívül estek a Habsburg-birodalom határain – elkerülték a feloszlatást 1786-ban. Ez volt a szerencse… Ugyanis 1845-ben hunyt el az utolsó pálos szerzetes itthon, és miután a rend konfrátere is meghalt, az újratelepítési kísérlet is meghiúsult Magyarországon.

Summerfield Szent Márk temploma

1934. május 8-án indult Magyarországról küldöttség, hogy a rend központjából, Czestochowából visszahozza a pálosokat. Czestochowa ekkor pont annyi pálos szerzetest küldött Magyarországra, mint 1382-ben Márianosztra Czestochowának, az ottani pálos kolostor megalapításakor adott. 1950. augusztus 20-án azonban a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Magyar Katolikus Püspöki Kar megállapodása szerint a szerzetesrendek működési engedélyét megvonták. 1950. október 7. és december 5. között az országban 2300 szerzetesnek és 8800 szerzetesnőnek kellett elhagynia a szerzetesházakat, kolostorokat. A sok próbálkozás után végül 1989 után jelenhetett meg a Pálos Rend újra Magyarországon, és azóta is jelen vannak.

A rend újraindulására tett számos kísérlet annak volt köszönhető, hogy a lengyel központ folyamatosan működött, és tulajdonképpen fenntartotta a magyar alapítású Pálos Rendet. Ennek volt köszönhető az is, hogy eljutottak a világ számos pontjára a pálosok, így az Amerikai Egyesült Államok számos városában ma is jelen vannak. Beilleszkedtek a számukra otthont adó nemzetek kultúrájába, ugyanakkor elevenen emlékezetben tartják a rend magyar gyökereit.