Franciaország

Franciaországban csak nagyon rövid ideig működtek pálosok, itt Callier Vilmos adott nekik regulát. A francia pálosok a magyar pálos szerzetesekkel alig tartották fenn a kapcsolatot. A ruhájukon viselt halálfejes jelvény miatt a “jó halál testvéreinek” nevezték őket. Ezt a jobbára betegápolással, halottak temetésével és börtönök látogatásával, rabok vigasztalásával foglalkozó rendet V. Pál pápa 1620-ban hagyta jóvá. VIII. Orbán pápa két évtized múlva feloszlatta őket…

A francia és a magyar pálosok ruházata

A magyar pálos szerzetesek ruhája fehér kámzsából s ugyan ilyen színű csuklyás vállkendőből állt. E szerzetesek közül szakállt csak egy-két öregebb viselt, amikor pedig kimentek a zárdából, széles karimájú fekete nemez kalapot és bő köpenyt hordtak. A francia pálosok eltértek magyar társaiktól. Ezek durva fehér kámzsájuk felett fekete vállvetőt használtak, elől fehér posztóból kivarrt halálfejjel. Csuklyájuk hegyes, fekete színű, és a nyakat és vállat is fedi. Ezeket a pálosokat ezért is nevezték “halál-testvérek”-nek…

Forrás:
Kisbán Emil: A magyar Pálosrend története I.
Vasárnapi Ujság, 1897. február 7.
Gyenis András: A pálosrend múltjából 1930.

Rajz:
keptar.oszk.hu (Vasárnapi Ujság, 1897. február 7.)