Bela Crkva

Garicsi Boldogságos Szűz Mária pálos monostor | Bela Crkva, Mikleuška

Horvátország

 

44320, Mikleuška, Horvátország
A terület szabadon látogatható

 

A monostor rövid története

A kőrösmegyei Garicsban (Garich) már 1272 táján lehetett előzménye a később épült pálos kolostornak. A Boldogságos Szűzről nevezett pálos kolostor csak 1295-ben épült fel, Tiburtius magister akkor adta nekik Stupna nevű birtokát. A kolostor a 14-15. században anyagiakban szépen gyarapodott. Malom-, szőlő- és földbirtokai, amelyek jórészt a Monoszlói Csupor, a Zrednai Gele, a Mellyes és a Bekethynczi Beke család adományozásai, Mihalwelge, Grangya, Puklenc, Borschyanouch, a kolostorhoz közel a Geresenche folyó mentén, Kysbelsanoch, Zredna, Kosowcz, Mariasowcz, Palachna, Bekethyncz és Bresnychkyhege falvakban voltak…

A kolostor kétszer, 1416-ban és 1500-ban súlyos kárt szenvedett a török harcokban. Amikor 1444-ben a török Koncsináig pusztította Szlavóniát, a pálosok súlyos körülmények közé kerültek. Nem maradhattak a kolostorukban, amely valószínűleg 1471-ig lakatlanul állt. Ekkor ismét birtokukba vették, ezt igazolja az a tény is, hogy ekkor kapták beketincsi birtokukat. A háborús mozgalmak azonban csakhamar elpusztították a kolostort. A 18. század elején már csak romok jelezték a Garics vára alatti területen az egykori híres pálos monostor helyét…. Az 1295-ben alapított Boldogságos Szűz Mária kolostor, mely Horvátország legrégebbi és legjelentősebb kolostorai közé tartozott, mint a Sztreza-i pálos kolostor és a Dobra kuća-i, Szent Anna kolostor (Bastaj település mellett). A kolostor olyan rejtetten helyezkedik el, hogy senki sem találhatott oda könnyedén. A romok a 3. katonai térképen Bela crkva jelzete alatt találhatók…

A kolostor egy fennsíkon található. A két régészeti ásatás (2009-2010) során a kolostor északkeleti részében található templomot tárták fel, melynek hosszúsága 31,5 méter, szélessége 10,5 méteres. A templom szokásos pálos elrendezés szerint épült: téglalap alakú templomhajó szűk diadalívvel és a hajóhoz hasonló méretű, sokszögzáródású szentéllyel. Nyugati falában, eredeti helyén megtalálták a két bejáratot: a templom bejáratának ajtókerete fenséges profilú a kolostor kisebb, egyszerűbb bejáratával szemben… A szakemberek elvégezték az állagmegóvási munkálatokat is, 2013-tól pedig a Moslavina Museum (Kutenya, Horvátország) állandó kiállításán tekinthetők meg az előkerült leletek.

 

Forrás:
Kisbán Emil: A magyar Pálosrend története I. kötet
Hrvatski Restauratorski Zavod (h-r-z.hr)
Borítókép: Hrvatski Restauratorski Zavod (h-r-z.hr)  

Garics, Bela Crkva

A pálosok épített öröksége

Többet szeretnél tudni ezekről a kolostorokról, templomokról? Akkor nincs más dolgod, mint megvásárolni A pálosok épített öröksége című könyvet, ahol a lehető legrészletesebb leírást találod meg Budapest és környékének pálos épületeiről. Kattints a képre a megrendelésért!

Back to Top