A pálos rend építészeti emlékei

A rejtélyes tálodi sírkő története

talod-palos

A rejtélyes tálodi sírkő története

A pulai Eszterházy major átépítésekor, 1959-ben nagy izgalom lett úrrá a település lakosságán. Ekkor akadtak ugyanis rá a gazdasági épületek falában egy vörösmárvány sírkőtöredékre (más források szerint a kőhíd bontásából származott a töredék). A darab egy 47 x 33 x 15 cm-es méretű, vörös márványból készült, figurális sírlap bal felső sarka, a halott feje alá helyezett párna csücskének bojtjával…

A rejtélyes tálodi sírkő

története

A pulai Eszterházy major átépítésekor, 1959-ben nagy izgalom lett úrrá a település lakosságán. Ekkor akadtak ugyanis rá a gazdasági épületek falában egy vörösmárvány sírkőtöredékre (más források szerint a kőhíd bontásából származott a töredék). A darab egy 47 x 33 x 15 cm-es méretű, vörös márványból készült, figurális sírlap bal felső sarka, a halott feje alá helyezett párna csücskének bojtjával. Szélén lemélyített sávban elhelyezkedő, kifaragott betűs, gótikus minusculás (kisbetű, latin) felirattöredékkel. Vajon kié lehetett ez a sírkő, és honnan került az épület falába (vagy a falu hídjába)?

A tálodi templom feltehetően a 13. században keletkezett, eredetileg parochiális funkciót töltött be, 1324 körül került a pálosok birtokába, a templom monostora is ekkor keletkezett. Alapítási körülményei ismeretlenek, a kolostor első adata 1324-ből ismert, mi szerint a Rátót nemzetségbeli Keszi Lőrinc alapította, még 1324 előtt. Teljes középkori története ismeretlen. 1369-ben Nagy Lajos király megerősítette birtokait Tristianus generális perjel kérésére. A pusztulóban lévő kolostort 1480 körül obszerváns ferencesek vették át, és 1552-ig lakták. Tálod pálos lakói a Kinizsi Pál által alapított vázsonyi kolostorba költöztek át. Falait 1552-ben felrobbantották, hogy a törökök kezére ne jusson.  

A rombolást és romlást követő és kétszáz évig tartó viszonylagos gazdátlanság ideje alatt, de utána is tapasztalható jelek szerint a falak maradványait több ízben is bolygatták, kutatgatták kincset kereső kíváncsiak. Az épületromok köveit feltehetően a pusztulás és pusztítás után csak 200 év elteltével használták fel újra. A romból származó 14-15. századi nyíláskeret-töredékeket 1959-ben Pulán egy elbontott kőhíd alapozásában és egyes falusi házak falában is találtak.

A pulai bekötőút 1958-59-es építési időszakáig senki sem törődött ezzel a kérdéssel. A kastély előtti-melletti, eredetileg boltozatos kőhíd létesítési idejét az 1800-as évek elejére tehetjük, és az 1945. március végi felrobbantásával a második világháború áldozatául esett. Teljes elbontását 1959 tavaszán kezdték meg az új út, és ezzel együtt az új híd építése során. Ekkor került elő több – viszonylagosan nagyobb méretű – bazalttufából faragott kő. A bekötőút építésével nagyjából egyidejűleg, 1959 tavaszán kezdték meg a volt Eszterházy-major felújítását is, az akkor nemrég alakult mezőgazdasági TSZ nagyüzemi központjává.

A rejtélyes lelet

A major átépítésekor akadtak rá a gazdasági épületek falában egy vörösmárvány sírkőtöredékre is (más források szerint a kőhíd bontásából származott a sírkő töredék). Amint a náczihegy volt urasági dézsmapince falából is került elő középkori kisebb faragott kő. A faluvégi nagymalom “utcai” nagykapujának aljához tett, a középkorból származó faragott bazalttufa – kerékvetőként működő – kő is Tálodról való. A középkori faragott kövek lelőhelyeként szereplő épületek, építmények, utak, hidak mindegyike a mindenkori Eszterházy grófi család tulajdonát képezte az 1600-as évek közepétől 1945-ig, és azokat, ha ők személyesen nem is, de alkalmazottaik hűséggel védték és őrizték másoktól. Elképzelhető, hogy a falu korábbi lakosait, még jobbágyként kötelezhették a tálodi romok köveinek szállítására az urasági építkezésekhez. Az előkerült vörösmárvány sírkőtöredék a középkorban rangosabb és gazdagabb úrnak kijáró, akkoriban szokásos sírfedlap egyik sarka. Dr. Zsiray Lajos szerint az előkerült vörösmárvány sírkőtöredék egy nagyméretű sírkő sarokrésze, mely az elhunyt feje alatt lévő párnát ábrázolja. Ez azt bizonyítja, hogy a tálodi romot alapító Rátoldi-Keszi család egyes tagjai a kolostor templomába temetkeztek. Valószínűleg itt temették el Keszi Jánost és Keszi Lászlót is. Számolni lehet tehát azzal – Zsiray szerint -, hogy a hajó szentély előtti részében, vagy a szentélyben a főoltár előtt még bolygatatlan sírok is lehetnek.

Az emlékkőtöredék felső részén induló szöveg első szavát rögzíti latin nyelven: “HIC”, azaz ITT. És a vésett felirat, amely vélhetően követve a kő felső peremét az elhunyt nevét (társadalmi rangját), végül visszatérve a HIC szó felé, egy jól olvasható évszámot – 1474 – feltehetően a sírban valaha nyugvó halálának időpontjára utalva fejeződik be. A sírkő töredék jelenleg a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban tekinthető meg.

 

Forrás:
Guzsik Tamás: A pálos rend építészete a középkori Magyarországon Budapest 2003.
Reményi Antal: Kőzet és Kő: Kövek Pula múltjában (Pula Náczihegyi tükör, Pula, XXI. évfolyam 1. szám.)
Rainer Pál (szerk.): Veszprém megye egyházi élete a középkorban (Veszprém, 2009)  

error: Content is protected !!