Régi pálos kolostorok – Miskolc-Szentlélek

Szentlélek 1933-ban

"Régi" Pálos kolostorok

Miskolc-Szentlélek

“Hát aki itt egy életet akar eltölteni, jól gondolja meg. Mert nem mindennapi út ez a hegyi ösvény a szentléleki magaslatra. Miután még a karkötőórám szíja is megizzadt, végre fölértünk a hegy tetejére. Ott aztán hirtelen elémtárultak a gyönyörű romok. S egyszerre elfelejtettem minden fáradtságot.”

Miskolc-Szentlélek

Pávay Sándor diósgyőri káplán barátom kalauzolt a gyönyörű Bükkben. Garadnán szálltunk” ki a kisvasútból. A lillafüredi szakasz volt az úton tán a legszebb a hámori tóval. Mint a Mátrában Pálosveresmartig, úgy futott itt versenyt mellettünk a Garadna patak Ómassáig. Közben a zöld hegyek szebbnél-szebb vonulatai. Ott kezdődött aztán a legnehezebbje. A szuszogónak nevezett komisz kapaszkodón fújtattunk fölfelé. Sehol egy kis pihenő. Mély tisztelettel gondoltam a régi szentléleki pálosokra, kik ezt az utat nyilván nem egyszer járták meg. Hát aki itt egy életet akar eltölteni, jól gondolja meg. Mert nem mindennapi út ez a hegyi ösvény a szentléleki magaslatra. Miután még a karkötőórám szíja is megizzadt, végre fölértünk a hegy tetejére. Ott aztán hirtelen elémtárultak a gyönyörű romok. S egyszerre elfelejtettem minden fáradtságot.

Úgy állt a gótikus ív a hegy tetején, mint valami diadalív. Mint valami látomás a győzelem hegyén. Elfogódott áhítattal közeledtem a ma is impozáns romokhoz. Megcsodáltam a meglehetősen épen maradt oszlopkötegek finoman faragott rózsáit. Egész falrészletek állnak még 5—7 méter magasságban. A volt szentély szilárd négyszögében egy szép turistakereszt fogad az oltár helyén, kis térdeplővel. A falon márványtábla a Magyar Turisták Egyesületének áldozatkészségéből. Ezt a táblát avatta föl éppen tíz éve, 1934-ben, az akkor újonnan visszatelepedett pálosok első perjele, P. Besnyő Gyula.

A földön értékes kőfaragások, féloszlopok, ívbordák hevernek összevissza. Mily kár! Úgyis oly’ szegény Magyarország gótikus emlékekben. Érdemes volna legalább egy kápolnányit restaurálni az ősi romokból.. S milyen szép álom volna, egy kis kolostort is építeni mellé: a fehér barátoknak… Pedig ennek megvalósításán már töri a fejét néhány idevalósi buzgó ember (Dr. Henkey Hönig Károly). Az ősi kolostort 1346-ban alapította Nagy Lajos nádora, Póka Benedek, később maga is buzgó pálos szerzetes, királyának kedvelt helyén, a még bölénylakta ősrengetegben.

Ennek a diósgyőri vikariátus alá tartozó perjelségnek már a XIV. században szép birtokai voltak, Nagy Lajos, Mária királyné s főuraink bőkezűségéből. Gyönyörű fejlődésének egyszersmindenkorra végét vetette az 1550. esztendő: a török és Perényi Gábor protestáns csapatai versenyt pusztították a szép gótikus egyházat és monostort. Csodálatos, hogy azóta így áll még. Építéshez nem hordhatták szét itt a hegytetőn köveit a környék lakói. Az idő meg irgalmasabb volt, mint az emberek…

“Lubló, Ólubló “Szentlélek” Pálosrendi kolstor-rom. 1930.07.17.
Pálos kolostorrom, jobb szélen Cholnoky Jenő földrajztudós. 1933. Fotó: Fortepan

A turista menedékház tele volt a bombázások elől elmenekült pestiekkel. Így tehát a nem messze eső, szép új erdészlakban aludtunk. De lefekvés előtt kimentünk még Pávay Sándor pap-testvéremmel az egyik „látókőre”. Felejthetetlenül szép látvány tárult elénk: Szolojka völgye. Csupa zöld erdő alattunk. Egész a látóhatár széléig egyetlen hullámzó óriás zöld levél és lombtenger. Mozdulatlan hullamaival úgy terült előttünk el, mint valami megkövült mérhetetlen zöld áradat. Megbűvölten néztem a látókőről ezt a páratlan látványt. Sajnos, az est lassan leszállt. A zöld színek szelíd óceánja megszürkült, megkopott. A lények kialudtak a hegyeken. Ködfátylak úsztak távolabb már. Lassan minden elmerült az éj növekvő szürkeségében. Az ég is elborult. Csillagok nem szikráztak sötét palástján. A hold is elbújt a felhők mögött. Messzünnen fenyegetően dörgött Siettünk vissza a vaksötét erdőn át a tisztásra, az erdészházhoz. Utunkon csak a szentjánosbogarak világítottak fel-felvillanó smaragdzöld fényükkel. Vagy talán a megholt pálosok lelkei imbolyogtak előttünk túlvilági lámpásaikkal?

 

P. Gyéressy Ágoston O.S.P.: Régi pálos kolostorok (Útirajz V.) Szentlélek
Részlet A fehér barát 1944. december VII. Évfolyam 12. számából

Képek: gallery.hungaricana.hu, fortepan

error: Content is protected !!