Pálosok hagyatéka 5. – A magyar pálos provincia pecsétje (XV. század eleje)

Pálosok hagyatéka 5.

A magyar pálos provincia pecsétje (XV. század eleje)

A mandorla alakú pecsét mezejét három sorban elhelyezett fülkékkel díszített építmény töri át. A felső részen a háromkaréjos fülkezáradékot templomépítmény és fiálék koronázzák. A fülkezáradékban gyöngysorral díszített baldachin alatt a Madonna dicsfénnyel övezett félalakja látható, karján a szintén dicsfénnyel övezett gyermek Jézussal.

A magyar pálos provincia pecsétje

A mandorla alakú pecsét mezejét három sorban elhelyezett fülkékkel díszített építmény töri át. A felső részen a háromkaréjos fülkezáradékot templomépítmény és fiálék koronázzák. A fülkezáradékban gyöngysorral díszített baldachin alatt a Madonna dicsfénnyel övezett félalakja látható, karján a szintén dicsfénnyel övezett gyermek Jézussal.

(A magyar pálos provincia pecsétje, XV. század eleje, mérete a keretet nem számítva: 630×370 mm, másolat)

A középső részen két, gyöngysorral díszített, csúcsíves fülkében Szent Ágoston és Remete Szent Pál szemben álló alakja helyezkedik el. A heraldikai jobb oldali fülkében álló Szent Ágoston püspöki ornátust visel, fejét dicsfény övezi, jobb kezében könyvet, baljában püspöki pásztorbotot tart. A heraldikai baloldali fülkében álló Remete Szent Pál fejét szintén dicsfény övezi, hossz szakálla melléig ér, bő ujjú, hosszú, redőzött, csuklyás köpenyt visel, lábai mezítelenek, előre tartott kezeivel kissé meggörnyedve zarándokbotra támaszkodik. A fülkék melletti teret élein és középen rózsával díszített rutapajzsos mustra tölti ki. Lent a gyöngysorral díszített félköríves fülkében a heraldikai jobb oldalra forduló, térdeplő és imádkozó szerzetes (a provinciális perjel?) képe látható.

A pecsét körirata:
S(IGILLUM) · P(ROVINCIA)RVM · S(AN)CTI · PAVLI · PRIMI · E/REMITE · ORDINIS · S(AN)C(T)I · AGVSTI(NI). – (Spekner Enikő leírása.)


Forrás és fotó: 
(Budapesti Történeti Múzeum, Kumorovitz Pecsétmásolati Gyűjtemény, 64.981, fotó: Tihanyi Bence) 
Pálosaink a fehér barátok, kiállítási katalógus