Magyarcsesztve

Remete Szent Pál-monostor | Magyarcsesztve

Románia (Erdély)

 

Megszűnt monostor

 

A monostor rövid története

1318-ban jelentkezik először az oklevelekben Chestue néven. 1320-ban Chiestve, 1332-ben Cheztus, 1437-ben Cheztve, 1665-ben Vsesztve formában említik. 1332-ben plébániatemploma van, ebben az évben papja, Egyed a pápai tizedjegyzék szerint 40 dénárt fizet. 1384-ben Goblinus püspök pálos monostort építtetett Magyarcsesztvén, amelyet Remete Szent Pál tiszteletére szenteltek. Marosújvár 1202-ben tűnik fel először oklevélben „Uyuar” alakban. A várat első ízben egy 1298-ban kelt oklevél említi, amikor a Kökényes-Radnót nemzetség birtokában volt, Mikud bán csereszerződést kötött Péter erdélyi püspökkel. A püspök Újvárt és Faludit átadta az Aranyos melletti Szentkirályért, valamint a Gyalu és fenes közeli Lónáért. 1316-ban pedig Mikud bán fia, Péter, és ennek fiai János, Péter, Dávid, a Maros mellett fekvő Ujvár nevű birtokukat bánatpénz mellett András erdélyi püspöknak adták el. 1366-ban Dénes vajda bizonyítja, hogy Domonkos erdélyi püspök és Dobokai János és László Ujvár birtoka felett megbékéltek, és azt a püspöknek és utódainak örökös birtokában hagyták.

A pálosok nagy párfogója, Goblikus püspök, aki a Szentmihálykövi pálos monostort is alapította, a püspökség Ujvár melletti birtokán, csesztvén is kolostort építtetett (Cisteiu de Mures, Fehér megye). Marosújvártól 5 km-re nyugati irányban fekszik. Goblin utóda, Czudar imre püspök sokat gyarapította, ahogy Pázmány feljegyezte. A monostor megszűnése legkésőbb 1551 után következett be. Mikes Mihály I. Apafi Mihály uralkodása alatt szerezte meg Marosújvárt és Maroscsesztvét, ami a család birtokában maradt egészen a 19. század közepéig. Ma a marosújvári plébánia fíliája.

 

Forrás:
Léstyán Ferenc: Megszentelt kövek
Darvas-Kozma József: A pálos rend története Erdélyben, Partiumban, Bánságban és Kárpátalján

A pálosok épített öröksége

Többet szeretnél tudni ezekről a kolostorokról, templomokról? Akkor nincs más dolgod, mint megvásárolni A pálosok épített öröksége című könyvet, ahol a lehető legrészletesebb leírást találod meg Budapest és környékének pálos épületeiről. Kattints a képre a megrendelésért!

Back to Top