Villye

Boldogasszony-monostor | Villye

Ukrajna

Elpusztult monostor

 

A monostor rövid története

Császlóczi Bolgár Miklós fiai, Péter magiszter és Mihály váradi kanonok, főesperes 1380-ban az Ung megyei Szerednyétől délnyugatra, Valkája falu (Volkoviji) határában a Villye és Zalacsina patakok között földet adtak a pálos remetéknek kolostoralapítás céljára. A Császlócziak a monostor kegyurai. Ők építették újra a kápolnai monostort 1398-ban. Az új remeteséget azután valkájai vagy villyei monostornak nevezték. 1477-ben János és Benedek csizmadia és lampertszászi Igaz Dénes mindszent melletti házát és Szunyoghegy város melletti szőlőst adományozták a monostornak. Libahó dűlőben szőlős és borházuk volt az itteni pálosknak. János mindszenti plébános Akal hegyi szőlőjét, Lamperszászi Csizmadia Antal pedig mindszenti házát adományozta a monostornak. A jótevők közt találjuk munkácsi Masyk Benedeket, aki szőlősét és minden tartozékát, tovább Kalló Jánost, aki cserteszi szőlőjét adományozta a villyei monostor remetéinek.

1493-ban a rutének éjnek idején kifosztották a monostort, a remetéket megverték, Zsigmond atyát, aki a templom felszerelésével az erdőbe menekült, megölték. A templom négy értékes arany kelyhét több kinccsel együtt elrabolták. IV. István rendfőnök 1496-1500, 1506-1512 között helyreállította a rendházat. 1510-ben Némethy Miklósné Margit asszony visszaadta a villyei monostor priorjának, fr. Calixtusnak az Ungváron lévő szőlőket. Pálóczi Antal minden terményének tizedét ajánlotta fel. 1517-ben Sztritei László az Ung megyei Csertezen levő két népes jobbágytelkével gazdagította a monostort. Még ebben az évben Mihály őri plébános Ungváron lévő Társzahegyi szőlősét adományozta a pálosoknak. Az 1540-es évek elején ruszkai Dobó István és Domonkos a remeték csertezi birtokát önkényesen elfoglalták, és még 1569-ben is családjuk kezén tartották. Ekkor fr. Mihály rendfőnök bérbe adta a csertezi birtokot, a többi villyei monostorhoz tartozó ingatlant és javakat Szentréthei Sebestyénnek 2 magyar forintért, azzal a feltétellel, ha a fráterek visszatérnek, akkor mindent adjon át nekik, és segítse a kolostor rendbetételében. 1631-ben id. Briberi Melith György birtokolta. Pontos helyéről és maradványairól nincsenek tudomásunk.

 

Forrás:
Gyéressy Béla: Documenta Artis Paulinorum III.
Kisbán Emil: A magyar Pálos rend története
Gyöngyösi Gergely: Arcok a magyar középkorból
Darvas Kozma József: A pálos rend története Erdélyben, Partiumban, Bánságban és Kárpátalján

A pálosok épített öröksége

Többet szeretnél tudni ezekről a kolostorokról, templomokról? Akkor nincs más dolgod, mint megvásárolni A pálosok épített öröksége című könyvet, ahol a lehető legrészletesebb leírást találod meg Budapest és környékének pálos épületeiről. Kattints a képre a megrendelésért!

Back to Top